มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  ทำด้วยใจ ให้ด้วยกุศลจิต

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ทำด้วยใจ ให้ด้วยกุศลจิต

โครงการสร้างจิตสำนึก แห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง

โครงการสร้างจิตสำนึก แห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง

ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ

ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ

เทิดทูนธงไทย คืออะไร
บทเพลงของมูลนิธิ
กิจกรรมของเรา
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ประวัติความเป็นมา

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2553 ท่ามกลางวงสนทนาประสาพี่น้องประกอบด้วย

นายธนเดช ศรีณรงค์  นายปรมินทร์ รังษีธรรม (หลง ลงลาย)
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเป็นไปในบ้านเมืองและวิถีทางออกจากความขัดแย้งในฐานะคนไทยเล็กๆกลุ่มหนึ่ง

จึงตกผลึกตรงที่ใช้บทเพลงเป็นอาวุธ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกลายมาเป็นกิจกรรมต้นแบบภายใต้ชื่อ “มหกรรมคอนเสิร์ตเปิดกำแพงใจ” ณ.ตำบลสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต วันที่ 28 สิงหา 2554 โดยใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในกิจกรรม หลังจากงานวันนั้น หลง ลงลาย ก็ได้ประพันธ์เพลงธงชาติขึ้นมา ด้วยเหตุผลที่คิดว่านี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของคนไทยเข้าด้วยกันได้ กิจกรรมยังคงดำเนินไป พร้อมพร้อมกับการสร้างต้นกล้าแห่งความดี ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งทั้งบทเพลงและกิจกรรมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก หลายฝ่ายจึงพยายามถามถึงองค์กร และผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมทั้งหมด อีกทั้งผู้ใหญ่หลายหลายท่าน เห็นถึงความงดงามและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อแผ่นดินโดยแท้จริง จึงได้รับคำปรึกษา และแนะนำว่าควรต้องมีองค์กรมารองรับ เพื่อง่ายและสะดวกในการประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างเป็นรูปแบบ และชัดเจนมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิเทิดทูนธงไทย

เพิ่มเพื่อน

กิจกรรมของเรา

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ๑๐ วัน ๑๐ ความดี ถวายรัชกาลที่ ๑๐ เชื่อมั่นและศรัทธา ด้วยคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
Read More
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ๑๐ วัน ๑๐ ความดี ถวายรัชกาลที่ ๑๐ เชื่อมั่นและศรัทธา ด้วยคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ (โดม) โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต วันที่ ๒๔ พฤษภาคม...
Read More
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งวันที่กิจกรรม"คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"  ถูกจัดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คณะครูและ นักเรียนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีในอำเภอซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 4000 คน โดยมีนายอำเภอปักธงชัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยหลังกิจกรรมภาคเช้า นักเรียนทั้งโรงเรียนยังร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาต่อ และมีผู้ร่วมสนับสนุนจัดตั้งโรงทานให้เด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอาหารกันอย่างกันหลากหลายทั้งอาหาร และขนม เรียกได้ว่าเต็มอิ่มและสนุกสนามไปกับเวทีแสดงดนตรีของเด็กนักเรียน  เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่นเลยก็ว่าได้        ...
Read More
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้ร่วมกับโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามจัดกิจกรรมดีดีคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  เพื่อปลูกจิตรสำนึก แห่งความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2000 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี              
Read More
100 ปี ธงชาติไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
100 ปี ธงชาติไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันนี้มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ได้ร่วมมือกับชาวปักธงชัยทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรม “ปักธงชัยสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข” และในวันนี้ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย...
Read More
100 ปีธงชาติไทย รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
100 ปีธงชาติไทย รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ได้จัดกิจกรรม " ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข" ขึ้นที่โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี     
Read More

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ๑๐ วัน ๑๐ ความดี ถวายรัชกาลที่ ๑๐ เชื่อมั่นและศรัทธา ด้วยคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
Read More
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ๑๐ วัน ๑๐ ความดี ถวายรัชกาลที่ ๑๐ เชื่อมั่นและศรัทธา ด้วยคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ (โดม) โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต วันที่ ๒๔ พฤษภาคม...
Read More
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งวันที่กิจกรรม"คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน"  ถูกจัดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คณะครูและ นักเรียนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีในอำเภอซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 4000 คน โดยมีนายอำเภอปักธงชัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยหลังกิจกรรมภาคเช้า นักเรียนทั้งโรงเรียนยังร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาต่อ และมีผู้ร่วมสนับสนุนจัดตั้งโรงทานให้เด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอาหารกันอย่างกันหลากหลายทั้งอาหาร และขนม เรียกได้ว่าเต็มอิ่มและสนุกสนามไปกับเวทีแสดงดนตรีของเด็กนักเรียน  เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่นเลยก็ว่าได้        ...
Read More
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้ร่วมกับโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามจัดกิจกรรมดีดีคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  เพื่อปลูกจิตรสำนึก แห่งความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2000 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี              
Read More
100 ปี ธงชาติไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
100 ปี ธงชาติไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันนี้มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ได้ร่วมมือกับชาวปักธงชัยทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรม “ปักธงชัยสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข” และในวันนี้ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย...
Read More
100 ปีธงชาติไทย รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
100 ปีธงชาติไทย รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ได้จัดกิจกรรม " ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข" ขึ้นที่โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี     
Read More
“ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข” ณ รร. สตรีวิทยา 2
“ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข” ณ รร. สตรีวิทยา 2
                                
Read More
“ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข” อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
“ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข” อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
สำหรับพี่น้องชาวอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เตรียมพบกับการฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กับกิจกรรม "ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข" ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น....
Read More

หน้าแรก

บทเพลงของมูลนิธิ