“สรรเสริญพระบารมี พระมหาราชาผู้มีแต่ให้”

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยนำโดย คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย และคุณกชพร สิงห์ทอง รองประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  สมาคมศิษย์เก่าปักธงชัยประชานิรมิต

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร และโรงเรียนสมเด็จพระธีรญานมุนี ร่วมจัดกิจกรรม “สรรเสริญพระบารมี พระมหาราชาผู้มีแต่ให้” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยได้รับเกียรติจากวงดนตรี Vitrio ในการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชนิพนธ์ และ คุณหลง ลงลายในบทเพลงพระราชาผู้มีแต่ให้