กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิ นำคณะร่วมสนับสนุนและสืบทอดพระพุทธศาสนา ในการทอดกฐิน เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ