สร้างลานกีฬาและทำถนนคอนกรีตรอบโรงเรียน ที่โรงเรียนทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย สนับสนุนงบประมาณสร้างลานกีฬาและทำถนนคอนกรีตรอบโรงเรียน ที่โรงเรียนทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558