จัดการแข่งขันฟุตบอลปักธงชัยคัพ ครั้งที่ 3

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จัดการแข่งขันฟุตบอลปักธงชัยคัพ ครั้งที่ 3 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต