กิจกรรมเทิดทูนธงไทยหัวใจภักดี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทยหัวใจภักดี ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมติ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้