กิจกรรมเทิดทูนธงไทย จ.นครราชสีมา

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับ โรงเรียนประชานิรมิต จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีองค์ราชันย์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีปรองดองให้กับเยาวชน ภายในงานมีพิธีเทิดทูนธงไทย และนิทรรศการต่างๆมากมาย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด