กิจกรรมเทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดดีองค์ราชัน จ.ระยอง

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดดีองค์ราชัน ขึ้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง