กิจกรรมเทิดทูนธงไทย จ.สระบุรี

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยนำโดย คุณธนเดช ศรีณรงค์ คุณกรชพร สิงห์ทอง รองประธานมูลนิธิ  จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย ณ จังหวัดสระบุรี