กิจกรรมเทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีสู่ 100 ปี ธงชาติไทย

กิจกรรมเทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีสู่ 100 ปี ธงชาติไทย
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม ” ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ฉลองร้อยปีธงชาติไทย ” และในปีนี้ ช่วง ปลายเดือน กรกฎาคม – ต้นเดือน สิงหาคม 60 ทาง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้เลือกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เป็นสถานที่จัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม ” ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ฉลองร้อยปีธงชาติไทย ” โดยร่วมกับ รร.ปักธงชัยประชานิรมิต , นายกสมาคมศิษย์เก่า ปชม. คุณธนเดช ศรีณรงค์ , คุณ กชพร สิงห์ทอง นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อชื่อเสียงพี่น้อง ชาวปักธงชัย
โดยการทำงานร่วมกันของคณะครูอาจารย์, จนท. , นักเรียน รร. ปชม. และ รร.ใกล้เคียง ร่วมกับ ทีมงานต้นกล้าแห่งความดี ของ คุณ ธนเดช ศรีณรงค์ ,ทีมงาน ปิดทองหลังพระของ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ หมั่นนอก พร้อม ทีมงาน พี่หลง ลงลาย รอวันเวลาชัดเจน อีกครั้งนะครับ