กิจกรรมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ จ.ระยอง

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มูลนิธิเทิดทูนธงไทย นำโดย คุณธนเดช ศรีณรงค์ ร่วมกับนายกฤษดา สิงห์ทอง นายกเทศบาลจังหวัดระยอง แจกจักรยาน 50 คัน, เสื้อต้นกล้าแห่งความดี และปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช