สนับสนุนกีฬาฟุตบอล “โคกศิลาคัพ”

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ โคกศิลาคัพ เพื่อให้เด็กๆ เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อร่างกายที่แข็งแรง และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหลีกไกลยาเสพติด