ค่ายเยาวชนลูกเสือต้านยาเสพติด

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับตำรวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนลูกเสือต้านยาเสพติด ที่โรงเรียนบ้านหินโคน อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558