ซูชิ ไอติม

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดเลี้ยงซูซิ และไอติม ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล อ.เมือง จ.ระยอง