พิธีเปิดห้องสมุดศรีณรงค์ รร.บ้านพัดทะเล อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คุณกรชพร สิงห์ทอง รองประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย พร้อมครอบครัวและคณะ  ทำพิธีเปิดห้องสมุดศรีณรงค์  มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้  พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนบ้านพัดทะเล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา