ประชุมปรึกษาหารือ

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย นำคณะเข้าประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมงานที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารประชาิรมิตรวมใจ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต