ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง

กิจกรรมปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จัดกิจกรรมเมื่อวันที 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา