มอบรั้วโรงเรียน ถนนคอนกรีต เครื่องกรองน้ำและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2

มอบรั้วโรงเรียน ถนนคอนกรีต มอบเครื่องกรองน้ำและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558