ฟุตบอลเมืองปักคัพ ครั้งที่ 2

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย นำโดย คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิ ร่วมกับ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สนับสนุน และทำพิธีเปิดกาารแข่งขันฟุตบอล เมืองปักคัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา