โครงการมอบจักรยานให้น้องร่วมกับตำรวจ 191 กว่า 40 โรงเรียนในพื้นที่เขตภาคอีสาน

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยร่วมกับ ศปพ.191 กองบัญชาการตำรวจนครบาล  มอบจักรยานให้กับโรงเรียน 40 โรงเรียนในพื้นที่เขตภาคอีสาน  จัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคา พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา