มอบบ้านต้นกล้าความดีให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านทุ่งจาน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย  สนับสนุนเงินสร้างบ้านต้นกล้าความดี และคุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คุณกรชพร สิงห์ทอง รองประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย ทำพิธีมอบบ้านต้นกล้าความดี