มอบบ้านต้นกล้าความดี แก่ผู้ผิดปกติทางจิต บ้านโรงนา จ.นครราชสีมา

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คุณกชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านต้นกล้าความดี ให้กับผู้ผิดปกติทางจิต และนำคณะทำพิธียกเสาเอก และส่งมอบบ้านเมื่อแล้วเสร็จให้กับผู้ผิดปกติทางจิต ที่บ้านโรงนา จ.นครราชสีมา