มอบบ้านต้นกล้าความดีให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ บ้านวังดู่ จ.นครราชสีมา

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คุณกชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย นำคณะทำพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา