มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คุณกชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ศิลปินคุณหลง ลงลาย พร้อมคณะ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นครั้งที่ 3