มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 ในเขตพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช