มอบห้องเกียรติยศ จ.นครราชสีมา

นายธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องเกียรติยศ ให้กับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้เรียน และค้นคว้าหาความรู้ ได้ครบในโรงเรียน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปหาที่เรียนไกลๆ เหมือนเมื่อก่อน โดยมีผอ.มานพ เอื้อศิลามงคลและคณะครูอาจารย์ เป็นผู้รับมอบ