มอบอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ กลุ่มต้นกล้าแห่งความดี

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โดยคุณธณเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ และเยาวชนในกลุ่มต้นกล้าแห่งความดี