มอบเงินสนับสนุนจัดกิจกรรม

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย และคณะ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “สรรเสริญพระบารมี พระมหาราชาผู้มีแต่ให้”  จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยมีท่าน ผ.อ. นิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เป็นตัวแทนรับมอบ