มอบเสื้อต้นกล้าแห่งความดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้มอบเสื้อต้นกล้าแห่งความดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์