ร้อยดวงใจ สามัคคีขับขาน กศน หนองไผ่ล้อม

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทยร่วมกับต้นกล้าแห่งความดี คณะครู นักศึกษา กศน. นักศึกษากองประจำการ และคณะครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย ร้อยดวงใจสามัคคีขับขาน ตามรอยปณิธานพ่อ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กศน. ตำบลหนองไผ่ล้อม (โบกี้รถไฟหน้า รพ. ค่ายสุรนารี)