“ร้อยรักสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข ณ รร.สตรีวิทยา 2

ครั้งแรก…!!! ในกรุงเทพฯ กับกิจกรรม “ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลง เพื่อสันติสุข” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป