วันแม่แห่งชาติ…ทำดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้นำกระเป๋านักเรียน เสื้อต้นกล้าแห่งความดี ตุ๊กตา และริชแบนด์ธงชาติไทย ไปมอบให้แก่เด็กๆ พร้อมกับนำขนมปังมิสเตอร์บัน (Mr.bun) ไปเลี้ยงอาหารว่างแก่เด็กนักเรียนและผู้ที่่มาร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน ที่โรงเรียนบ้านพัดทะเล จ.นครราชสีมา