ทำดีเพื่อพ่อ…..น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และภัตตาคารมังกรหลวง สนับสนุนข้าวต้มหมู 3,000 ชุด กาแฟและเบเกอรี่ 3,000 ชุด ณ ท้องสนามหลวง