ธงชัยเหนือคัพ ครั้งที่ 1 ปี 2557

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยนำโดย คุณธนเดช ศรีณรงค์ สนับสนุนการกีฬา โดยร่วมกับ อบต. ธงชัยเหนือ จัดฟุตบอล ธงชัยเหนือคัพ ครั้งที่ 1 ปี 2557