มอบป้ายชื่อโรงเรียน สร้างห้องสมุด ห้องทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านหินโคน อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คุณกชพร  สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (รองประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย)  นำคณะทำพิธีเปิดและมอบป้ายชื่อโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องสมุด ห้องทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านหินโคน อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์