สนับสนุนเงินสร้างศาลาเอนกประสงค์ “ศรีณรงค์” สถานีอนามัยท่าเยี่ยม

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย สนับสนุนเงินสร้างศาลาอเนกประสงค์ “ศรีณรงณ์” ให้กับสถานีอนามัยท่าเยี่ยม เพื่อประโยชน์สำหรับผู้มาใช้บริการที่สถานีอนามัย 27 สิงหาคม 2558