สร้างระเบียงให้เด็กๆ นั่งทำกิจกรรม มอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การเรียนและรถจักรยาน พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทยสนับสนุนเงินสร้างระเบียงให้เด็กๆ นั่งทำกิจกรรม มอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การเรียนและรถจักรยาน พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา