สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง อ.องครักษ์ จ.นครนายก

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่  อ.องครักษ์ จ.นครนายก และคุณยายได้เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณพร้อมกับอวยพรให้กับคุณธนเดช ประธานมูลนิธิอีกด้วย