สร้างบ้านให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย บ้านบุ่ง จ.นครราชสีมา

คุณธนเดช  ศรีณรงค์ ประธานมุลนิธิเทิดทูนธงไทย  คุณกชพร สิงห์ทอง  นายกสามคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (รองนายกสมาคมมูลนิธิเทิดทูนธงไทย )  สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่บ้านบุ่ง จ.นครราชสีมา