ส่งมอบห้องสมุดศรีณรงค์ แก่โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย และคุณ กชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รองประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  นำคณะในพิธีส่งมอบห้องสมุด “ศรีณรงค์” แก่โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมีท่าน ผ.อ. เสรี โพธิ์ขุนทด เป็นตัวแทนในการรับมอบ