โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยกลุ่มผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านหินโคนร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย