โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของตำรวจสันติบาลนครราชสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 โดยร่วมมอบทุนการศึกษา จักรยาน อาหารว่าง ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจัวหวัดนครราชสีมากว่า 40 โรงเรียน และแจกเสื้อต้นกล้าตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ 10,000 ตัว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้จัก กตัญญู เสียสละ แบ่งปัน