โครงการมอบน้องด้วยห่วงใย มอบน้ำใจให้บ้านเกิด ณ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดโครงการ “มอบน้องด้วยห่วงใย มอบน้ำใจให้บ้านเกิด” นำโดยคุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิ คุณกรชพร สิงห์ทอง รองประธานมูลนิธิ  พ.ต.ท.ชัชวาลย์ หมั่นนอก คุณหลง ลงลาย และคณะทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศรีณรงค์ ที่ทางมูลนิธิเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ต.ปะคำ อ.ปะค จ.บุรีรัมย์ และนอกจากนี้ยังมีการมอบจักรยาน และแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนด้วย