️”ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลง เพื่อสันติสุข”

แล้วพบกัน วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป👍🇹🇭️❤️