100 ปีธงชาติไทย รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ได้จัดกิจกรรม ” ร้อยรักสามัคคี 100 ปี ธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข” ขึ้นที่โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี