กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งวันที่กิจกรรม”คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน”  ถูกจัดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โดยมูลนิธิเทิดทูนธงไทย คณะครูและ นักเรียนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีในอำเภอซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 4000 คน โดยมีนายอำเภอปักธงชัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยหลังกิจกรรมภาคเช้า นักเรียนทั้งโรงเรียนยังร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาต่อ และมีผู้ร่วมสนับสนุนจัดตั้งโรงทานให้เด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอาหารกันอย่างกันหลากหลายทั้งอาหาร และขนม …

กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้ร่วมกับโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามจัดกิจกรรมดีดีคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  เพื่อปลูกจิตรสำนึก แห่งความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2000 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี