กิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  มูลนิธิเทิดทูนธงไทยได้ร่วมกับโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามจัดกิจกรรมดีดีคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน  เพื่อปลูกจิตรสำนึก แห่งความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2000 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี