มอบรั้วโรงเรียน ถนนคอนกรีต เครื่องกรองน้ำและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2

มอบรั้วโรงเรียน ถนนคอนกรีต มอบเครื่องกรองน้ำและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558

สนับสนุนเงินสร้างศาลาเอนกประสงค์ “ศรีณรงค์” สถานีอนามัยท่าเยี่ยม

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย สนับสนุนเงินสร้างศาลาอเนกประสงค์ “ศรีณรงณ์” ให้กับสถานีอนามัยท่าเยี่ยม เพื่อประโยชน์สำหรับผู้มาใช้บริการที่สถานีอนามัย 27 สิงหาคม 2558

สร้างลานกีฬาและทำถนนคอนกรีตรอบโรงเรียน ที่โรงเรียนทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย สนับสนุนงบประมาณสร้างลานกีฬาและทำถนนคอนกรีตรอบโรงเรียน ที่โรงเรียนทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558