กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี โรงเรียนกศน. ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีให้กับโรงเรียนกศน. ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้ตระหนักถึงความรักและความสมัคคี

มอบทุนการศึกษา

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย และคุณกชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (รองประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย) นำคณะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในเขตพืันที่ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับสมคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคุณเอ๋ อัฉรา ทองเทพ คุณหลง ลงลาย มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในเขตพืันที่ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยกลุ่มผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านหินโคนร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ส่งมอบห้องสมุดศรีณรงค์ แก่โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย และคุณ กชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รองประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย  นำคณะในพิธีส่งมอบห้องสมุด “ศรีณรงค์” แก่โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมีท่าน ผ.อ. เสรี โพธิ์ขุนทด …

ร้อยดวงใจ สามัคคีขับขาน กศน หนองไผ่ล้อม

คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทยร่วมกับต้นกล้าแห่งความดี คณะครู นักศึกษา กศน. นักศึกษากองประจำการ และคณะครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย ร้อยดวงใจสามัคคีขับขาน ตามรอยปณิธานพ่อ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ …